Filipino Families

Magandang umaga – good morning

Magandang tanghali – good afternoon

Magandang gabi – good evening!

 

Approximately 12% of our  children are  from families of Filipino descent. Those Filipino children who have English as a second language receive extra support in class, as suits their learning needs.

Our Filipino community has a choir and a ukulele group that your child can join. If you are interested in learning more about our Filipino community, please contact our school office.

Ang aming adhikain…

Isang Katolikong paaralan kung saan ang bawat mag-aaral ay kinakalinga na maging masaya, puno ng pananampalataya na magkaroon ng kaalaman at ng damdamin na magkamit ng sukdulang tagumpay.

Pamamaraan tungo sa layunin

1. Paghimok sa mga mag-aaral na maranasan ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo.

2. Paggabay at paghikayat ng bawat bata (o bawat mag-aaral) na makamit ang tagumpay sa pag-aaral ng kabuuang kurikulum upang makamit nila ang angking kagalingan at talino.

3. Pagbibigay ng pagkakataon tungo sa kaalaman at pamumuno upang magabayan ang kakaibang pangangailangan ng mga mag-aaral na nasa mataas na antas ng pag-aaral.

4. Pagtanggap sa pagkakaiba-iba ng bawat kultura sa loob at labas ng paaralan, at pamamatnubay sa bawat bata at kanilang pamilya upang malinang ang kanilang kaalaman.

5.  Mabisang pamumuno ng Board of Trustees (o Lupon na Tagapangasiwa) upang matiyak na ang kayamanan at mapagkukunan ay tumutugon sa tagumpay at adhikain ng bawat mag-aaral.

 

Learn some simple phrases in Filipino language:

Tagalog

St Teresa’s is a catholic school where each child is nurtured to grow as a happy, faith-filled learner who is inspired to achieve excellence.